PRISER

Få gratis advokatbistand:

Ta kontakt for en kostnadsfri og uforpliktende samtale for å få vurdert din sak!

Vi tilbyr alltid inntil 20 minutters gratis saksvurdering ved første gangs henvendelse.

Vi vurderer alltid om du har krav på fri rettshjelp kostnadsfritt for deg.

Første konsultasjon tilbys også til en fastprissats; kun kr 1.500,- inkl.mva, pr time.

Besvarelse av enkle juridiske spørsmål og/eller juridiske råd på telefon eller pr e post tilbys til en fast sats på kr 500,- inkl mva.

Timepris:

Timepris er for tiden kr 1.600,- + 25 % mva, totalt kr 2.000,- inkl mva.

Dersom du har krav på fri rettshjelp (fritt rettsråd eller fri sakførsel) betaler du kun egenandel på kr 1020,- for bistand/rådgivning, og maks kr 8.160,- ved sak som pågår for domstolen
(1).

 

(1) Etter lov om fri rettshjelp har man i bestemte sakstyper krav på fri rettshjelp dersom man oppfyller visse økonomiske krav. De økonomiske kravene er at en som enslig ikke har en årlig inntekt som før skatt overstiger brutto kr 246 000,- (dvs. kr 20 500,- pr. måned), og at en ikke har en nettoformue som er større enn kr 100 000,-. For ektefeller/samboere er inntektsgrensen brutto kr 360.000,-.

 

Del siden: