Fagområder

Barn som holder rundt hverandre

Barnevernsrett

Omsorgsovertakelse av barn.
Plassering av ungdom i institusjon.
Samvær mellom foreldre og barn.
Fratakelse av foreldreansvar.
Frivillig hjelpetiltak.
Alle typer saker for fylkesnemnda og domstolen

Far med sønn på skuldre

Barnerett

Alle typer barnefordelingssaker for domstolene. Mekling ved familievernkontoret og advokater. Farskap og foreldreansvar.
Fast bosted. Delt fast bosted. Samvær. Barnebidrag. Reisekostnader. Barnebortføring Barnetestament.

Kvinne og mann med dør i mellom

Familierett

Søknad om separasjon og skilsmisse. Ugift samliv. Avtale vedrørende skifteoppgjøret (foreling av formuen). Offentlig skifte. Avtale vedrørende barn.
Alle typer saker for domstolen.

Sjef som mekler mellom to ansatte

Arbeidsrett

Opprettelse av arbeidsavtale. Oppsigelse.
Avskjed.
Generell arbeidsrett.
Lønn, og feriepenger
Midlertidig ansettelse

 

Andre fagområder

I tillegg til ovennevnte hovedfagområder kan vi være behjelpelige med følgende:

Arverett - herunder testament, skifteoppgjør og arveavgift.

Trygderett - klagesaker

Pasientrettigheter - klagesaker

 

Del siden: