Barnevernsrett

To småjenter som klemmer hverandre. Foto

  • Omsorgsovertakelse av barn.
  • Plassering av ungdom i institusjon.
  • Samvær mellom foreldre og barn.
  • Fratakelse av foreldreansvar.
  • Frivillig hjelpetiltak.
  • Alle typer saker for fylkesnemnda og domstolen

Del siden: