Far med sønn på skuldrene. FotoBarnerett

  • Alle typer barnefordelingssaker for domstolene.
  • Mekling ved familievernkontoret og advokater.
  • Farskap og foreldreansvar.
  • Fast bosted.
  • Delt fast bosted.
  • Samvær.
  • Barnebidrag.
  • Reisekostnader.
  • Barnebortføring
  • Barnetestament.

Del siden: