Sjef og to ansatte krangler. FotoArbeidsrett

  • Opprettelse av arbeidsavtale.
  • Oppsigelse.
  • Avskjed.
  • Generell arbeidsrett.
  • Lønn, og feriepenger
  • Midlertidig ansettelse

Del siden: