Velkommen til Advokatfirmaet Høimyr AS

Vi er et av landets ledende advokatfirmaer innen barnerett & familierett, og tilbyr juridisk bistand til privatpersoner over hele Norge. 

Advokatfirmaet Høimyr AS er et mindre, og samtidig godt etablert og erfarent advokatfirma, med høy kompetanse.Vi jobber raskt og effektivt, til en meget gunstig salærpris. Vi gir deg alltid en tett personlig oppfølging i din sak.

Ta kontakt i dag. Vi ser frem til å hjelpe deg.

 

AKTUELT:

Ny meget interessant dom fra Agder lagmannsrett (LA-2016-55798) i foreldretvist om fast bosted for barn. >>

Saken gjaldt flytting med barn (på grunn av ønske om stiftelse samboerskap), som ville medføre langt mindre kontakt med èn av foreldrene. Risikoen/ulempene ved miljøskifte for barna, ble vurdert opp mot ulempene ved bytte av hovedomsorgsperson. 


Paragraftegn

Fagområder:

Del siden: